Kontroll over eget liv

 • Med denne teksten ønsker jeg å fremme min forståelse og tanker for hvordan man kan lære seg å ta kontroll over eget liv. Ønsker at du som tar deg tid til å lese denne siden skal få tilgang på tankevekkende informasjon som kan være med å bevisstgjøre dine indre prosesser. Det jeg skriver om er min oppskrift, min nøkkel for et harmonisk liv som gir meg følelsen av suksess og indre glede.

  Det å ta kontroll over egen tankeprosess har ført meg dit jeg er i dag. Og mitt liv føles optimalt og jeg finner mening med de hendelser som passerer. Det hele handler om å gjøre kommende utfordringer til positive hendelser som man skal lære av. Bruk dine tanker bevisst og lev et innholdsrikt liv her og nå.  Vi har alle mennesker målsetninger med våre liv og følger våre valg på livets vei. Men vi kommer alle til et punkt i livet hvor vi møter en fase som setter oss på prøve. Hvor vi både mentalt og fysisk merker at livet byr på motgang og man sporer av fra virkeligheten. Man blendes av negative tanker, man glemmer de enkle tingene og det positive ved livet.

  Du opplever det kanskje som om at livet står stille, du ser ingen løsninger på den motgang du møter. Da er det viktig å hente frem sansene sine. Ta deg tid til å lytte til kroppen din og sinnet ditt. Kroppen din gir deg hele tiden tilbakemeldinger om hvordan du har det. Du må sette av tid til deg selv.
  Du må være oppmerksom på at det negative du opplever også mentalt påvirker den fysiske kroppen din, ubevisst og bevisst da du gir aksept for det.

  Gi deg selv et spark bak og igangsett en selvransakelse. Bruk tiden til å stille deg selv spørsmål.

  Hva er det som skjer med livet mitt? Er det jeg opplever ment for å fortelle meg noe? Hva kan jeg gjøre for å påvirke det som skjer?

  Bruker du denne metoden og stiller deg selv spørsmål vil du fort oppleve det å finne svar. Det er nå du skal overvinne det vonde og hente frem det gode og la det seire. Da vil du innse at veien til et bedre liv når deg raskere enn du tror, fordi du tar deg tid til å jobbe med deg selv.

  De fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve en eller annen form for motgang og problemer, små som store. De mest vanlige årsaker kan være som økonomi, familie, jobbsituasjon, sykdom, parforhold, og andre faktorer som spiller en viktig rolle for deg i ditt liv.

  Ta kommende motgang og problemer og snu dem til positive hendelser i stedet. Tenke at det som du nå opplever og som er kommet inn i ditt liv er der for at du skal lære av det. Husk at man lærer så lenge man lever. Snu det negative til noe positivt og du vil oppdage at du får det bedre med deg selv. Selv om du kanskje ikke ser det med en gang, vil det komme for en dag.

  Tålmodighet er en egenskap vi alle har fått tildelt. Tålmodighet kan være vanskelig å mestre, da det er en utfordrende dyd i mange situasjoner. Men man kan jobbe med denne egenskapen og lære seg å bruke tålmodighet i alt man gjør. For den har en sentral rolle for din selvutvikling.

  Først og fremst må du være tålmodig, lær deg å lytt til kroppen din. Tvil ikke på de signaler du mottar. Du må stole på deg selv og ha tro på deg selv. Når man åpner opp og er bevisst vil man bli kjent med seg selv på en helt annen måte. Du kan oppleve at svar på noe du lenge har lurt på bare dukker opp. Bruk sansene dine, lytt til din indre stemme og stol på magefølelsen. Da vil du lettere finne ut hva som er rett for deg. Du må utvikle tillitt til deg selv og vite at du er ikke alene. Det er din oppgave og finne ut hva som er riktig for akkurat deg. Din tro, meninger og handlinger er ikke nødvendigvis rett for en annen.

  Klarer du utfordringen med å frigjøre deg fra dine inngrodde, uhensiktsmessige tankemønstre er du kommet langt. Men det må til for at du skal kunne oppnå en større sjelelig harmoni og for å bedre dine utsikter for fremtiden. Det å strekke seg mot nye mål er noe av det viktigste du kan gjøre i din søken etter indre fred og lykke.
  I noen tilfeller kan du også møte på andre mennesker som på en eller annen måte får en spesiell betydning i ditt liv. Ikke nødvendigvis, men det kan være de har noe å fortelle deg. Noe du skal lære av? Så vær åpen og lytt til det de har å si til deg.

0 comments